Ceny

Wszystkie ceny dostosowane są do charakteru przedstawianych spraw. We wszystkich przypadkach dokonujemy  indywidualnej wyceny.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, prowizyjną, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (success fee).