E-porada

Kancelaria Adwokata Przemysława Berny, oprócz kompleksowych usług prawnych wykonywanych z bezpośrednim udziałem Klienta świadczy również pomoc prawną za pośrednictwem internetu ( lub innych środków łączności) pod nazwą e-porada. Usługa ta umożliwia uzyskanie szybkiej i rzeczowej porady prawnej, przygotowanie pozwu czy innego pisma procesowego lub też projektu umowy. Kontakt z Klientem odbywa się głównie za pomocą elektronicznych środków komunikacji – e-mail ale może być też świadczona za pomocą faxu lub telefonu.

Aby skorzystać z usługi e-porada:

  1. opisz szczegółowo swój problem i prześlij go na adres mailowy mecenas@berny.pl
  2. w możliwie najkrótszym czasie otrzymasz szczegółową wycenę usługi (zwykle do kilku godzin);
  3. jeśli zakceptujesz zaproponowane warunki dokonaj wpłaty kwoty podanej w odpowiedzi na wskazane konto bankowe nr 57 1140 2004 0000 3102 4562 1815 w BRE Banku;
  4. e-porada zostanie udzielona w ciągu max. 48 godzin od zaksięgowania wpłaty ustalonego wynagrodzenia;